XTR Melechov - nezůstal kámen na kameni

XTR MELECHOV 2020 - NEZŮSTAL KÁMEN NA KAMENI

V započatém trendu roku 2020 plného změn a omezení (vlivem zákeřného viru) pokračuje i pořádání kultovního závodu naší série. Na vině tentokrát není Covid nýbrž lýkožrout smrkový v tandemu s chybějícím lidským pochopením a smyslem pro zdravý sport. Na Melechov letos nesmíme - tečka. Malou overturou pro toto byl silniční triatlon, kdy byl v běžecké části vynechán obávaný / milovaný úsek stoupání na Rohuli, závod XTR to ale zasáhne takřka ve všech jeho dějistvích. Pak se ale pár chytrých hlav dalo dohromady a po slovech pana ředitele Marcela "vzdávají se jen srabi" se roztočil kolotoč telefonátů a návštěv a nová podoba (a možná i trvalá) závodu byla na světě.

Zázemí celého závodu je přesunuto do areálu Hotelu Luna (rekreační objekt u "dolního kouteckého rybníka"). Parkování aut, registrace, 1 (slovy jedno) depo pro všechny disciplíny, občerstvení a v poslední řadě i vyhlášení výsledků proběhne zde, před samotným závodem bude vše viditelně označeno. Plavání proběhne (po vzoru z r.2016) ve spodním rybníku.

trasa cyklistické části

Cyklistická část začne výjezdem z areálu hotelu na komunikaci mezi kouteckými rybníky a závodníci budou směřováni po asfaltu směrem k obci Kouty - zde odbočí na návsi doprava kolem rybníčku, po levé straně minou místní fotbalový svatostánek, projedou obcí Mstislavice a na jejím konci se dají doprava na polní cestu, která je po chvíli přivede k prudkému kamenitému výjezdu a dále do obce Dobrovítova Lhota. Zde se napojí na hlavní silnici a přes Bilantovu Lhotu a Trpišovice budou přivedeni na náves obce Koňkovice, kde se napojí odbočením doleva na již známou trasu. Dále je trať totožná s původní až do posledních km, kdy se po výšlapu do obce Rejčkov a napojení na hlavní silnici budeme ubírat dále a klikatým sjezdem se dostaneme opět na křižovatku mezi rybníky a zpětdo depa k hotelu. Délka 44,3 km, převýšení 808 m (dle aplikace mapy.cz - odkaz)

trasa běžecké části

Borci pamatující prapůvodní trasu závodu (tehdy ještě Malý koutecký terénní triatlon) mají velkou výhodu, neboť právě v ní ta letošní našla inspiraci. Začínáme opět v depu u hotelu Luna a vybíháme "zadem z depa" lesní pěšinou směrem na vrch Spálensko u Horní Paseky. Pokračujeme napojením a krátkým úsekem po silnici vedoucí do Hor, z níž se odkloníme doleva a prudším seběhem a výběhem se dostaneme na Podivický vrch. Po jeho zdolání nás čeká houpavá pasáž do obce Rejčkov, kde na návsi u obchodu odbočíme doleva a chvíli následujeme trasu cyklistiky, abychom se hned za vsí napojili vlevo na polní cestu vedoucí k málo známému třetímu (nejhornějšímu) kouteckému rybníku. Po prokličkování mezi místními chatami se dostaneme na cestu vedoucí podél našeho známého horního rybníka (ovšem po jeho opačné straně než bývávalo depo) a po chvíli už přebíháme silnici mezi rybníky a míříme do cíle. Délka běhu 10,6 km, převýšení 207 m (dle aplikace mapy.cz - odkaz)

Věříme, že nová podoba závodu včetně zázemí najde své příznivce, uděláme vše pro to, abyste se na nových tratích neztratili a v neposlední řadě abyste po zdolání všech nástrah závodu měli minimálně podobný opojný pocit vítězství jako v letech minulých. Závěrem musíme říci, že si každopádně přejeme vrátit závod na kopec Melechov kam patří a doufáme, že se situace uklidní, brouk odletí do Ruska nebo do Číny a správce melechovských lesů začne závodit v barvách Melechov team ;-)

Za pořadatelskou partu Melechov z.s.

Martin Knytl