REGISTRACE ŠTAFETY

XX. XTR MELECHOV

Sobota 27.8.2022

Prezentace:  8 hod. - 9hod.:45min

Rozprava: 9hod.:50min

Start:  10 hod. : 15 min.

VYPLŇTE MINIMÁLNĚ DVA ZÁVODNÍKY

Registrační údaje závodníků:
GDPR

P o u č e n í  o  z p r a c o v á n í m  o s o b n í c h  ú d a j ů :

Beru na vědomí, že Melechov, z.s., se sídlem Údolní 993, 58401, Ledeč Nad Sázavou, IČO: 27048322 (dále jen „Organizátor závodu“) je oprávněn v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) jakožto správce osobních údajů zpracovávat mé osobní údaje získané prostřednictvím tohoto online registračního formuláře, a to v rozsahu mého jména, příjmení, data narození, města/oddílu, emailu, telefonického kontaktu, popřípadě dalších osobních údajů, které o mně Organizátor závodu v souvislosti s mou registrací a/nebo účastí v závodě získá nebo které mu poskytnu. Účelem zpracování osobních údajů je zejména řádné zajištění organizace závodu. Podrobnější informace o zpracování mých osobních údajů jsou k dispozici na www.melechov.cz/gdpr-ochrana-osobnich-udaju.html

Ochrana proti spamum

captcha
Powered by BreezingForms